Iniciatíva Inakosť odovzdala 16. decembra Ceny Inakosti 2019 pre osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti. Ceny boli udelené v kategóriách: pozitívne zviditeľnenie, počin roka, médiá, umenie, podnikateľský sektor a sieň slávy.

Foto: Jakub Kováč

Cena za počin roka sa udeľuje za aktivitu, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí. Oceneným bol Festival transrodovej kultúry: Svet podľa Gabriela. Organizátor Waldemar Švabenský sa ním rozhodol upozorniť na kritickú situáciu transrodových ľudí a priblížiť ich životy väčšinovému publiku. Po tragickej smrti svojho transrodového syna Gabriela sa rozhodol povýšiť Gabrielovu smrť na odkaz, ktorý bude pomáhať iným ľuďom v podobnej situácii.

V ostatných kategóriách získali ceny:

Cena za pozitívne zviditeľnenie (určená pre LGBTI osobu, ktorej identita je verejná a svojou činnosťou v danom roku, ktorá priamo nesúvisela s LGBTI aktivizmom, pozitívne zviditeľnila seba a tým aj komunitu): Dušan Martinčok – svojím aktivizmom prepája susedské a medzigeneračné komunity, zakladateľ iniciatív Zrejme a Susedia na dvore,

Cena pre médiá (za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi v médiách): Ria Gehrerová – séria článkov v Denníku N, v ktorých dlhodobo a systematicky sleduje vývoj v oblasti práv LGBTI ľudí,

Cena za umenie (za kultúrne a umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi): Anna Daučíková: Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations – prierezová výstava v SNG

Cena pre podnikateľský sektor (za iniciatívu alebo aktivitu vo firemnom sektore, ktorá prispela k zlepšeniu života LGBTI ľudí, presadzovaniu ich ľudských práv, odstraňovaniu predsudkov a diskriminácie): Slovenská sporiteľňa – za bezprecedentnú iniciatívu a sanovanie úlohy štátu pri podpore kultúry znevýhodnených skupín,

Sieň slávy (za celoživotný prínos pre tému): Imrich Matyáš

Prečítajte si viac v pôvodnom príspevku.