inPoradňa: Podpora a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

IPčko: Internetová poradňa pre mladých ľudí.

Transfúzia: Podporné skupiny pre trans ľudí.

PRIZMA je komunitné a poradenské centrum pre LGBT+ osoby v Košiciach a širokom okolí.

Dúhy.sk • Moderovaná sociálna sieť pre Queer (LGBT) ľudí.