inPoradňa: Podpora a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.


IPčko: Internetová poradňa pre mladých ľudí.


Transfúzia: Podporné skupiny pre trans ľudí.


PRIZMA je komunitné a poradenské centrum pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo identifikované (ďalej tiež LGBT+ alebo queer) osoby v Košiciach a širokom okolí. Reaguje na potreby queer komunity mať dostupné a rešpektujúce terapeutické služby i na potrebu sa stretávať v bezpečnom prostredí, osobnostne a emočne rásť.