Monotypia „Drak“

Školská práca, cvičenie s farbami.
Kombinovaná technika.