Monotypia “Morský koník”

Školská práca, cvičenie s farbami.
Kombinovaná technika.

  • Palette