Kresba

Školské cvičenie, „Celok – Detail“, kresba ceruzou a tušom