Skica II

Detektív Hopper zo seriálu Stranger Things. Kresba zo skicára.